Monday, 28 October 2013

Mediedebatt om journalistik på svenska i Finland | Studio HBL

This blog post is about a debate regarding the future of journalism in Finland, arranged by our leading Swedish-speaking daily newspaper Hufvudstadsbladet (the video is available only in Swedish). Many thanks to editor Susanna Ginman for organizing the debate. The next blog post about new media concepts in Finland will be published later this week in English.


Här följer två länkar till mediedebatten och intervjun på bokmässan i Helsingfors söndagen 27.10.2013. Tack till Susanna Ginman för en välorganiserad debatt samt intervjun.

Bokmässan 2013 | Mediedebatt

Varför behövs journalistik på svenska i Finland? Bland annat den diskussionen fördes på Hufvudstadsbladets scen i söndags.

Debattörer är Hbl-journalisten Anna-Lena Laurén, medieforskaren Timo Ketonen vid Åbo Akademie och Hbl:s chefredaktör Jens Berg. Ordet leds av chefen för ledaravdelningen Susanna Ginman.

Studio HBL | Vad ska tidningarna göra för att överleva?

HBL skriver om intervjun idag på HBL.fi: "Papperstidningen kommer att överleva ännu en lång tid, tror medieforskaren Timo Ketonen från Åbo Akademi." Personligen tror jag att många av oss vill ha papperstidningen kvar och upplever att den är behaglig och överskådlig att läsa. Dessvärre bidrar de ständigt ökande distributionskostnaderna och sjunkande upplagorna till att papperstidningen kan bli en "lyxvara", dvs. en produkt som alla inte har råd med. 

Vid sidan om innehållet och journalistiken bör tidningshusen inklusive HBL aktivt utveckla nya tjänster till olika läsarsegment. Ungdomarna läser på ett annat sätt och föredrar gärna kortare nyheter och information om t.ex. kultur, nöjeslivet och sportvärlden. Jag rekommenderar att HBL även funderar på hur man ska paketera relevant innehåll till de yngre generationerna så att den är lättillgänglig och intressant (med hänvisning till mitt inlägg tidigare i denna blogg). De sociala medierna såsom Facebook, Instagram och Twitter utgör ytterligare en plattform där man kan förse både yngre och äldre läsare med relevant information, samt en möjlighet att delta i diskussionen om aktuella nyheter och "snackisar." Jag hoppas att vi kommer att se fler nya tjänster i stil med HBL+ från Hufvudstadsbladets förlag KSF Media i framtiden.

Studio HBL bandades in på årets bokmässa i Helsingfors.

No comments:

Post a Comment

Have an idea or a comment - please give me your feedback!